.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Cewice, gm.
Cewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7162
Powierzchnia: 187.86 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5098
Liczba wydanych kart: 2393
 46.94%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Cewicach ul. Juliana Węgrzynowicza 1158572972972445.99
2Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim ul. Szkolna 587139139138744.89
3Szkoła Podstawowa w Siemirowicach ul. Szkolna 15128770770769854.93
4Szkoła Podstawowa w Łebuni nr 22135556656656041.77
=   5098  2393  2393  2369  46.94 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca