.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Nowa Wieś Lęborska, gm.
Nowa Wieś Lęborska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12327
Powierzchnia: 270.39 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 9001
Liczba wydanych kart: 4128
 45.86%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej177995695695053.74
2Świetlica w Kębłowie Nowowiejskim42120120119447.74
3Budynek (podkowa) ul. Kwiatowa 26 w Mostach117465465465255.71
4Świetlica w Lubowidzu36216816816846.41
5Szkoła Podstawowa w Leśnicach119040040039333.61
6Szkoła Podstawowa w Chocielewku34918518518553.01
7Szkoła Podstawowa w Redkowicach43017217217240.00
8Szkoła Podstawowa w Janowicach55226426425947.83
9Szkoła Podstawowa w Krępie Kaszubskiej39617917917745.20
10Szkoła Podstawowa w Garczegorzu71132732732145.99
11Szkoła Podstawowa w Łebieniu108941141140937.74
12Szkoła Podstawowa w Tawęcinie54821121120838.50
=   9001  4128  4128  4088  45.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca