.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Nowa Wieś Lęborska, gm.
Nowa Wieś Lęborska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12327
Powierzchnia: 270.39 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9001
Liczba wydanych kart: 4128
Liczba głosów oddanych: 4128
Liczba głosów ważnych: 4088
 45.86%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora370.91
2BOROWSKI Marek Stefan3678.98
3BUBEL Leszek Henryk40.10
5ILASZ Liwiusz Marian180.44
6KACZYŃSKI Lech Aleksander108426.52
7KALINOWSKI Jarosław721.76
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard441.08
9LEPPER Andrzej Zbigniew89621.92
11PYSZKO Jan20.05
12SŁOMKA Adam Andrzej40.10
13TUSK Donald Franciszek155137.94
14TYMIŃSKI Stanisław90.22
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej177995695695053.74
2Świetlica w Kębłowie Nowowiejskim42120120119447.74
3Budynek (podkowa) ul. Kwiatowa 26 w Mostach117465465465255.71
4Świetlica w Lubowidzu36216816816846.41
5Szkoła Podstawowa w Leśnicach119040040039333.61
6Szkoła Podstawowa w Chocielewku34918518518553.01
7Szkoła Podstawowa w Redkowicach43017217217240.00
8Szkoła Podstawowa w Janowicach55226426425947.83
9Szkoła Podstawowa w Krępie Kaszubskiej39617917917745.20
10Szkoła Podstawowa w Garczegorzu71132732732145.99
11Szkoła Podstawowa w Łebieniu108941141140937.74
12Szkoła Podstawowa w Tawęcinie54821121120838.50
  Nowa Wieś Lęborska, gm. 9001 4128 4128 4088 45.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca