.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. / Wicko, gm.
Wicko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5629
Powierzchnia: 216.08 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4112
Liczba wydanych kart: 1456
Liczba głosów oddanych: 1456
Liczba głosów ważnych: 1422
 35.41%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.77
2BOROWSKI Marek Stefan1168.16
3BUBEL Leszek Henryk50.35
5ILASZ Liwiusz Marian60.42
6KACZYŃSKI Lech Aleksander30521.45
7KALINOWSKI Jarosław372.60
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard70.49
9LEPPER Andrzej Zbigniew36425.60
11PYSZKO Jan20.14
12SŁOMKA Adam Andrzej10.07
13TUSK Donald Franciszek56539.73
14TYMIŃSKI Stanisław30.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Wicku204078578575338.48
2Szkoła Podstawowa w Szczenurzy129542642642432.90
3Szkoła Podstawowa w Maszewku77724524524531.53
  Wicko, gm. 4112 1456 1456 1422 35.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca