.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / żniński, pow. ...
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 23303
Liczba głosów na kandydata: 12947
% głosów na kandydata: 55.56
 55.56%
brak45.89%47.63%49.37%51.11%52.85%54.59%56.33%58.07%59.81%61.55% 
danych47.62%49.36%51.10%52.84%54.58%56.32%58.06%59.80%61.54%63.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041901 Barcin, gm. 11736 4782 4780 4706 2160 45.90
041902 Gąsawa, gm. 4045 1803 1803 1765 1116 63.23
041903 Janowiec Wielkopolski, gm. 7478 2962 2961 2886 1588 55.02
041904 Łabiszyn, gm. 7100 2965 2965 2923 1672 57.20
041905 Rogowo, gm. 5291 2348 2344 2298 1394 60.66
041906 Żnin, gm. 19183 8900 8900 8725 5017 57.50
  żniński, pow. 54833 23760 23753 23303 12947 55.56

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 25850 12044 12043 11828 5823 49.23
2 Wieś 28983 11716 11710 11475 7124 62.08
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 23914 10078 10073 9872 5770 58.45
3 od 10 001 do 20 000 11736 4782 4780 4706 2160 45.90
4 od 20 001 do 50 000 19183 8900 8900 8725 5017 57.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca