.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wągrowiecki, pow. / Gołańcz, gm.
Gołańcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8734
Powierzchnia: 192.13 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6407
Liczba wydanych kart: 2964
Liczba głosów oddanych: 2961
Liczba głosów ważnych: 2901
brak 50.00% >50.00% ≥51.64% ≥53.28% ≥54.92% ≥56.56% ≥58.20% ≥59.84% ≥61.48% ≥63.12% ≥64.76%
danych 50.00% >50.00% ≥51.64% ≥53.28% ≥54.92% ≥56.56% ≥58.20% ≥59.84% ≥61.48% ≥63.12% ≥64.76%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
57.57%1670 
TUSK Donald Franciszek
42.43%1231 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Przedszkole Publiczne, Gołańcz ul. Karola Libelta 1 793 427 53.85
46.15 366
2 Gołaniecki Ośrodek Kultury, Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1 836 446 53.35
46.65 390
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Walki Młodych 35 345 256 74.20
25.80 89
4 Szkoła Podstawowa, Chojna 12 266 115 43.23
56.77 151
5 Świetlica Wiejska, Czesławice 20 236 112 47.46
52.54 124
6 Szkoła Podstawowa, Panigródz 24 241 175 72.61
27.39 66
7 Świetlica wiejska, Czeszewo 184 139 75.54
24.46 45
Σ Gołańcz, gm. 2901 1670 57.57
42.43 1231
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca