.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kościański, pow. / Śmigiel, gm.
Śmigiel, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17559
Powierzchnia: 189.89 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 13405
Liczba wydanych kart: 6386
Liczba głosów oddanych: 6385
Liczba głosów ważnych: 6290
brak 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%
danych 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
53.51%3366 
TUSK Donald Franciszek
46.49%2924 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Śmigiel ul. Mickiewicza 2 Liceum Ogólnokształcące, 742 386 52.02
47.98 356
2 Śmigiel ul. Konopnickiej 5, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 1021 427 41.82
58.18 594
3 Śmigiel ul. Leszczyńska 13 Przedszkole Samorządowe, 758 370 48.81
51.19 388
4 Żegrówko, ul. Śmigielska 18 Świetlica Wiejska, 319 214 67.08
32.92 105
5 Morownica ul. Leśna 1, Remiza OSP, 207 120 57.97
42.03 87
6 Bronikowo ul. Morownicka 26, Zespól Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, 246 154 62.60
37.40 92
7 Nietążkowo ul. Dudycza 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych, 197 95 48.22
51.78 102
8 Czacz ul. Parkowa 2, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole 493 286 58.01
41.99 207
9 Brońsko 22a, Świetlica Wiejska, 218 144 66.06
33.94 74
10 Stara Przysieka Druga, Zespół Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 370 185 50.00
50.00 185
11 Stare Bojanowo, Dom Wiejski, ul. Główna 34a, 902 468 51.88
48.12 434
12 Wonieść 36, Szkoła Podstawowa, 393 252 64.12
35.88 141
13 Spławie 42, Świetlica RSP, 119 65 54.62
45.38 54
14 Sierpowo 12, Świetlica Wiejska, 255 177 69.41
30.59 78
15 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie Oddz. Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, ul. Kościuszki 37 Śmigiel 18 8 44.44
55.56 10
16 Szpital Neuropsychiatryczny Oddział Wonieść 49 32 15 46.88
53.13 17
Σ Śmigiel, gm. 6290 3366 53.51
46.49 2924
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca