.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kolski, pow. / Grzegorzew, gm.
Grzegorzew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5686
Powierzchnia: 73.43 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4325
Liczba wydanych kart: 1879
Liczba głosów oddanych: 1879
Liczba głosów ważnych: 1866
brak 50.00% >50.00% ≥53.67% ≥57.34% ≥61.01% ≥64.68% ≥68.35% ≥72.02% ≥75.69% ≥79.36% ≥83.03%
danych 50.00% >50.00% ≥53.67% ≥57.34% ≥61.01% ≥64.68% ≥68.35% ≥72.02% ≥75.69% ≥79.36% ≥83.03%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
73.69%1375 
TUSK Donald Franciszek
26.31%491 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Świetlica wiejska (budynek GOK) w Grzegorzewie 62-640 Grzegorzew ul. Kolska 5 978 688 70.35
29.65 290
2 Szkoła Podstawowa w Barłogach Barłogi ul. Piaskowa 3 62-640 Grzegorzew 403 318 78.91
21.09 85
3 Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych Borysławice Kościelne 37 62-640 Grzegorzew 237 162 68.35
31.65 75
4 Szkoła Podstawowa w Bylicach Kolonii Bylice Kolonia 12 62-640 Grzegorzew 248 207 83.47
16.53 41
Σ Grzegorzew, gm. 1866 1375 73.69
26.31 491
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca