.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / chodzieski, pow. / Budzyń, gm.
Budzyń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8346
Powierzchnia: 207.61 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6248
Liczba wydanych kart: 2764
Liczba głosów oddanych: 2764
Liczba głosów ważnych: 2731
brak 50.00% >50.00% ≥51.51% ≥53.02% ≥54.53% ≥56.04% ≥57.55% ≥59.06% ≥60.57% ≥62.08% ≥63.59%
danych 50.00% >50.00% ≥51.51% ≥53.02% ≥54.53% ≥56.04% ≥57.55% ≥59.06% ≥60.57% ≥62.08% ≥63.59%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
51.15%1397 
TUSK Donald Franciszek
48.85%1334 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu, os. Wierzbowe Nr 7 734 298 40.60
59.40 436
2 Gimnazjum w Budzyniu, ul. Rogozińska 52 828 430 51.93
48.07 398
3 Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, ul. Wł. Łokietka Nr 31 417 258 61.87
38.13 159
4 Szkoła Podstawowa w Sokołowie Budzyńskim, Nr 28 263 154 58.56
41.44 109
5 Szkoła Podstawowa w Wyszynach, Nr 21 489 257 52.56
47.44 232
Σ Budzyń, gm. 2731 1397 51.15
48.85 1334
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca