.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / gliwicki, pow. / Wielowieś, gm.
Wielowieś, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6005
Powierzchnia: 116.59 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4690
Liczba wydanych kart: 1631
Liczba głosów oddanych: 1631
Liczba głosów ważnych: 1610
brak 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%
danych 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
50.37%811 
TUSK Donald Franciszek
49.63%799 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47 743 367 49.39
50.61 376
2 Szkoła Podstawowa w Świbiu, ul. Szkolna 2 614 321 52.28
47.72 293
3 Sieroty, ul. Kościelna 17 (budynek byłej Szkoły Podstawowej) 200 94 47.00
53.00 106
4 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczu, ul. Wiejska 42 a 53 29 54.72
45.28 24
Σ Wielowieś, gm. 1610 811 50.37
49.63 799
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca