.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / gliwicki, pow. / Pilchowice, gm.
Pilchowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10184
Powierzchnia: 67.51 km2
Zaludnienie: 150 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8346
Liczba wydanych kart: 3871
Liczba głosów oddanych: 3869
Liczba głosów ważnych: 3842
brak 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%
danych 50.00% >50.00% ≥51.47% ≥52.94% ≥54.41% ≥55.88% ≥57.35% ≥58.82% ≥60.29% ≥61.76% ≥63.23%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
47.48%1824 
TUSK Donald Franciszek
52.52%2018 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Świetlica Wiejska w Nieborowicach, ul. Główna 48a 427 222 51.99
48.01 205
2 Świetlica Wiejska w Leboszowicach, ul. Wiejska 14 278 106 38.13
61.87 172
3 Remiza Straży Pożarnej w Pilchowicach, ul. Strażaków 3 950 415 43.68
56.32 535
4 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy, ul. Gliwicka 18 494 267 54.05
45.95 227
5 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy, ul .K.Miarki 27 788 424 53.81
46.19 364
6 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy, ul. L.Miki. 37 890 383 43.03
56.97 507
7 Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa, Pilchowice, ul. Dworcowa 31 15 7 46.67
53.33 8
Σ Pilchowice, gm. 3842 1824 47.48
52.52 2018
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca