.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / strzyżowski, pow. / Strzyżów, gm.
Strzyżów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20846
Powierzchnia: 140.23 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 16238
Liczba wydanych kart: 7979
Liczba głosów oddanych: 7978
Liczba głosów ważnych: 7915
brak 50.00% >50.00% ≥53.26% ≥56.52% ≥59.78% ≥63.04% ≥66.30% ≥69.56% ≥72.82% ≥76.08% ≥79.34%
danych 50.00% >50.00% ≥53.26% ≥56.52% ≥59.78% ≥63.04% ≥66.30% ≥69.56% ≥72.82% ≥76.08% ≥79.34%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
73.52%5819 
TUSK Donald Franciszek
26.48%2096 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzyżowie, Strzyżów ul. gen. Wł. Andersa 4 766 473 61.75
38.25 293
2 Zespół Szkół w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mickiewicza 11 903 583 64.56
35.44 320
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzyżowie, Strzyżów ul. Daszyńskiego 4 1096 734 66.97
33.03 362
4 Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mostowa 2 654 456 69.72
30.28 198
5 Szkoła Podstawowa w Brzeżance, bn 117 93 79.49
20.51 24
6 Remiza OSP w Gbiskach, bn 91 57 62.64
37.36 34
7 Budynek OSP w Tropi, bn 141 126 89.36
10.64 15
8 Budynek OSP w Łętowni, bn 59 44 74.58
25.42 15
9 Szkoła Podstawowa w Gliniku Zaborowskim, bn 253 195 77.08
22.92 58
10 Szkoła Podstawowa w Gliniku Charzewskim, bn 337 280 83.09
16.91 57
11 Zespół Szkół w Żarnowej, bn 311 231 74.28
25.72 80
12 Zespół Szkół w Godowej, bn 787 679 86.28
13.72 108
13 Zespół Szkół w Żyznowie, bn 439 412 93.85
6.15 27
14 Budynek OSP w Bonarówce, bn 83 74 89.16
10.84 9
15 Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Wysokiej Strzyżowskiej, bn 472 348 73.73
26.27 124
16 Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, bn 256 168 65.63
34.38 88
17 Zespół Szkół w Dobrzechowie, bn 623 423 67.90
32.10 200
18 Dom Ludowy w Grodzisku, bn 341 291 85.34
14.66 50
19 Szkoła Podstawowa w Zawadce, bn 149 122 81.88
18.12 27
20 Szpital Powiatowy w Strzyżowie, Strzyżów ul. 700-Lecia Strzyżowa 1 37 30 81.08
18.92 7
Σ Strzyżów, gm. 7915 5819 73.52
26.48 2096
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca