.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Przecław, gm.
Przecław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11090
Powierzchnia: 134.29 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8098
Liczba wydanych kart: 4082
Liczba głosów oddanych: 4081
Liczba głosów ważnych: 4051
brak 50.00% >50.00% ≥53.69% ≥57.38% ≥61.07% ≥64.76% ≥68.45% ≥72.14% ≥75.83% ≥79.52% ≥83.21%
danych 50.00% >50.00% ≥53.69% ≥57.38% ≥61.07% ≥64.76% ≥68.45% ≥72.14% ≥75.83% ≥79.52% ≥83.21%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
81.04%3283 
TUSK Donald Franciszek
18.96%768 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Przecławiu,tel.5813114 567 438 77.25
22.75 129
2 Szkoła Podstawowa w Kiełkowie, tel.5813123 275 237 86.18
13.82 38
3 Szkoła Podstawowa w Rzemieniu,tel.7748129 472 341 72.25
27.75 131
4 Szkoła Podstawowa w Tuszymie,tel.5813402 840 630 75.00
25.00 210
5 Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich,tel.5816261 471 412 87.47
12.53 59
6 Szkoła Podstawowa w Dobryninie,tel.5811379 284 221 77.82
22.18 63
7 Szkoła Podstawowa w Tuszymie, Punkt Filialny w Białym Borze tel.5813407 291 243 83.51
16.49 48
8 Dom Ludowy w Podolu tel.5813013 432 394 91.20
8.80 38
9 Budynek Komunalny, Stadion - Przecław, ul. Wenecka 250 224 89.60
10.40 26
10 Szkoła Podstawowa w Wylowie tel.5813179 169 143 84.62
15.38 26
Σ Przecław, gm. 4051 3283 81.04
18.96 768
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca