.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / kędzierzyńsko-kozielski, pow. / Polska Cerekiew, gm.
Polska Cerekiew, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4763
Powierzchnia: 60.24 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3805
Liczba wydanych kart: 1154
Liczba głosów oddanych: 1154
Liczba głosów ważnych: 1141
brak 50.00% >50.00% ≥52.38% ≥54.76% ≥57.14% ≥59.52% ≥61.90% ≥64.28% ≥66.66% ≥69.04% ≥71.42%
danych 50.00% >50.00% ≥52.38% ≥54.76% ≥57.14% ≥59.52% ≥61.90% ≥64.28% ≥66.66% ≥69.04% ≥71.42%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
26.21%299 
TUSK Donald Franciszek
73.79%842 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Polska Cerekiew, Urząd Gminy, ul. Raciborska 4 554 139 25.09
74.91 415
2 Wronin, Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 1 326 96 29.45
70.55 230
3 Zakrzów, Caritas, ul. Chopina 54 261 64 24.52
75.48 197
Σ Polska Cerekiew, gm. 1141 299 26.21
73.79 842
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca