.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / brzeziński, pow. / Jeżów, gm.
Jeżów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3679
Powierzchnia: 63.8 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2851
Liczba wydanych kart: 1595
Liczba głosów oddanych: 1595
Liczba głosów ważnych: 1579
brak 50.00% >50.00% ≥53.27% ≥56.54% ≥59.81% ≥63.08% ≥66.35% ≥69.62% ≥72.89% ≥76.16% ≥79.43%
danych 50.00% >50.00% ≥53.27% ≥56.54% ≥59.81% ≥63.08% ≥66.35% ≥69.62% ≥72.89% ≥76.16% ≥79.43%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
82.65%1305 
TUSK Donald Franciszek
17.35%274 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 1111 869 78.22
21.78 242
2 Wola Łokotowa 1 423 406 95.98
4.02 17
3 Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 45 30 66.67
33.33 15
Σ Jeżów, gm. 1579 1305 82.65
17.35 274
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca