.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / skierniewicki, pow. / Kowiesy, gm.
Kowiesy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3104
Powierzchnia: 85.63 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2461
Liczba wydanych kart: 1061
Liczba głosów oddanych: 1061
Liczba głosów ważnych: 1048
brak 50.00% >50.00% ≥54.00% ≥58.00% ≥62.00% ≥66.00% ≥70.00% ≥74.00% ≥78.00% ≥82.00% ≥86.00%
danych 50.00% >50.00% ≥54.00% ≥58.00% ≥62.00% ≥66.00% ≥70.00% ≥74.00% ≥78.00% ≥82.00% ≥86.00%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
78.53%823 
TUSK Donald Franciszek
21.47%225 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Gminy w Kowiesach 621 478 76.97
23.03 143
2 Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 147 119 80.95
19.05 28
3 Szkoła Podstawowa w Woli Pękoszewskiej 182 142 78.02
21.98 40
4 Szkoła Podstawowa w Turowej Woli 98 84 85.71
14.29 14
Σ Kowiesy, gm. 1048 823 78.53
21.47 225
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca