.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / poddębicki, pow. ...
poddębicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43438
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 34517
Liczba wydanych kart: 14199
Liczba głosów oddanych: 14195
Liczba głosów ważnych: 13975
brak 50.00% >50.00% ≥53.09% ≥56.18% ≥59.27% ≥62.36% ≥65.45% ≥68.54% ≥71.63% ≥74.72% ≥77.81%
danych 50.00% >50.00% ≥53.09% ≥56.18% ≥59.27% ≥62.36% ≥65.45% ≥68.54% ≥71.63% ≥74.72% ≥77.81%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
73.38%10255 
TUSK Donald Franciszek
26.62%3720 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
101101 Dalików, gm. 1272 1028 80.82
19.18 244
101102 Pęczniew, gm. 1308 1035 79.13
20.87 273
101103 Poddębice, gm. 4991 3245 65.02
34.98 1746
101104 Uniejów, gm. 2846 2136 75.05
24.95 710
101105 Wartkowice, gm. 1803 1419 78.70
21.30 384
101106 Zadzim, gm. 1755 1392 79.32
20.68 363
Σ poddębicki, pow. 13975 10255 73.38
26.62 3720
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 4581 2827 61.71
38.29 1754
2 Wieś 9394 7428 79.07
20.93 1966
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2580 2063 79.96
20.04 517
2 od 5 001 do 10 000 6404 4947 77.25
22.75 1457
3 od 10 001 do 20 000 4991 3245 65.02
34.98 1746
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca