.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / piotrkowski, pow. / Wolbórz, gm.
Wolbórz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7779
Powierzchnia: 151.22 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6149
Liczba wydanych kart: 3261
Liczba głosów oddanych: 3261
Liczba głosów ważnych: 3230
brak 50.00% >50.00% ≥53.66% ≥57.32% ≥60.98% ≥64.64% ≥68.30% ≥71.96% ≥75.62% ≥79.28% ≥82.94%
danych 50.00% >50.00% ≥53.66% ≥57.32% ≥60.98% ≥64.64% ≥68.30% ≥71.96% ≥75.62% ≥79.28% ≥82.94%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
74.52%2407 
TUSK Donald Franciszek
25.48%823 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu 1135 743 65.46
34.54 392
2 Szkoła Podstawowa w Komornikach 506 396 78.26
21.74 110
3 Sala OSP w Kuznocinie 432 375 86.81
13.19 57
4 Sala OSP w Polichnie 550 480 87.27
12.73 70
5 Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych 548 410 74.82
25.18 138
6 Oddzial Zewnętrzny w Goleszach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb. 59 3 5.08
94.92 56
Σ Wolbórz, gm. 3230 2407 74.52
25.48 823
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca