.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / kutnowski, pow. / Bedlno, gm.
Bedlno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6350
Powierzchnia: 126.02 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5060
Liczba wydanych kart: 1885
Liczba głosów oddanych: 1885
Liczba głosów ważnych: 1863
brak 50.00% >50.00% ≥53.70% ≥57.40% ≥61.10% ≥64.80% ≥68.50% ≥72.20% ≥75.90% ≥79.60% ≥83.30%
danych 50.00% >50.00% ≥53.70% ≥57.40% ≥61.10% ≥64.80% ≥68.50% ≥72.20% ≥75.90% ≥79.60% ≥83.30%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
86.96%1620 
TUSK Donald Franciszek
13.04%243 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie 455 364 80.00
20.00 91
2 Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie 510 478 93.73
6.27 32
3 Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych 221 199 90.05
9.95 22
4 Szkoła Podstawowa w Żeronicach 374 341 91.18
8.82 33
5 Szkoła Podstawowa w Pniewie 222 178 80.18
19.82 44
6 Dom Pomocy Społecznej w Pniewie 32 24 75.00
25.00 8
7 Dom Pomocy Spolecznej w Wojszycach 49 36 73.47
26.53 13
Σ Bedlno, gm. 1863 1620 86.96
13.04 243
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca