.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / puławski, pow. / Końskowola, gm.
Końskowola, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9185
Powierzchnia: 89.63 km2
Zaludnienie: 102 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7161
Liczba wydanych kart: 3490
Liczba głosów oddanych: 3490
Liczba głosów ważnych: 3460
brak 50.00% >50.00% ≥53.21% ≥56.42% ≥59.63% ≥62.84% ≥66.05% ≥69.26% ≥72.47% ≥75.68% ≥78.89%
danych 50.00% >50.00% ≥53.21% ≥56.42% ≥59.63% ≥62.84% ≥66.05% ≥69.26% ≥72.47% ≥75.68% ≥78.89%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
74.83%2589 
TUSK Donald Franciszek
25.17%871 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli ul. Lubelska 93 702 495 70.51
29.49 207
2 Gimnazjum w Końskowoli ul. Lubelska 81 878 551 62.76
37.24 327
3 Szkoła Podstawowa w Pożogu 402 312 77.61
22.39 90
4 Remiza OSP w Witowicach 404 330 81.68
18.32 74
5 Szkoła Podstawowa w Skowieszynie 280 223 79.64
20.36 57
6 Remiza OSP w Stoku 197 164 83.25
16.75 33
7 Szkoła Podstawowa w Chrząchowie 363 315 86.78
13.22 48
8 Szkoła Podstawowa w Sielcach 234 199 85.04
14.96 35
Σ Końskowola, gm. 3460 2589 74.83
25.17 871
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca