.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / parczewski, pow. / Jabłoń, gm.
Jabłoń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4377
Powierzchnia: 110.98 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3295
Liczba wydanych kart: 1841
Liczba głosów oddanych: 1839
Liczba głosów ważnych: 1818
brak 50.00% >50.00% ≥53.39% ≥56.78% ≥60.17% ≥63.56% ≥66.95% ≥70.34% ≥73.73% ≥77.12% ≥80.51%
danych 50.00% >50.00% ≥53.39% ≥56.78% ≥60.17% ≥63.56% ≥66.95% ≥70.34% ≥73.73% ≥77.12% ≥80.51%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
82.45%1499 
TUSK Donald Franciszek
17.55%319 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Gminy w Jabłoniu, ul. A. Zamojskiego 27 605 430 71.07
28.93 175
2 Szkoła Podstawowa w Gęsi, 21-205 Jabłoń 340 312 91.76
8.24 28
3 Szkoła Podstawowa w Kolanie, 21-205 Jabłoń 261 223 85.44
14.56 38
4 Szkoła Podstawowa w Paszenkach, 21-205 Jabłoń 252 244 96.83
3.17 8
5 Dom Pomocy Społecznej w Kalince, 21-205 Jabłoń 110 63 57.27
42.73 47
6 Szkoła Podstawowa w Dawidach, 21-205 Jabłoń 250 227 90.80
9.20 23
Σ Jabłoń, gm. 1818 1499 82.45
17.55 319
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca