.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / opolski, pow. / Józefów nad Wisłą, gm.
Józefów nad Wisłą, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7369
Powierzchnia: 141.56 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5787
Liczba wydanych kart: 2186
Liczba głosów oddanych: 2186
Liczba głosów ważnych: 2160
brak 50.00% >50.00% ≥53.55% ≥57.10% ≥60.65% ≥64.20% ≥67.75% ≥71.30% ≥74.85% ≥78.40% ≥81.95%
danych 50.00% >50.00% ≥53.55% ≥57.10% ≥60.65% ≥64.20% ≥67.75% ≥71.30% ≥74.85% ≥78.40% ≥81.95%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
80.79%1745 
TUSK Donald Franciszek
19.21%415 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą 795 606 76.23
23.77 189
2 Szkoła Podstawowa w Chruślinie 242 200 82.64
17.36 42
3 Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach 586 521 88.91
11.09 65
4 Szkoła Podstawowa w Prawnie 251 185 73.71
26.29 66
5 Remiza OSP w Basonii 135 124 91.85
8.15 11
6 Remiza OSP w Kaliszanach Kolonii 151 109 72.19
27.81 42
Σ Józefów nad Wisłą, gm. 2160 1745 80.79
19.21 415
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca