.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / wąbrzeski, pow. / Książki, gm.
Książki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4490
Powierzchnia: 86.54 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3405
Liczba wydanych kart: 1343
Liczba głosów oddanych: 1343
Liczba głosów ważnych: 1328
brak 50.00% >50.00% ≥51.56% ≥53.12% ≥54.68% ≥56.24% ≥57.80% ≥59.36% ≥60.92% ≥62.48% ≥64.04%
danych 50.00% >50.00% ≥51.56% ≥53.12% ≥54.68% ≥56.24% ≥57.80% ≥59.36% ≥60.92% ≥62.48% ≥64.04%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
56.55%751 
TUSK Donald Franciszek
43.45%577 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 827 422 51.03
48.97 405
2 Szkoła Podstawowa w Łopatkach 245 168 68.57
31.43 77
3 Wiejski Dom Kultury w Osieczku 256 161 62.89
37.11 95
Σ Książki, gm. 1328 751 56.55
43.45 577
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca