.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wrocławski, pow. / Żórawina, gm.
Żórawina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7906
Powierzchnia: 120.11 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6278
Liczba wydanych kart: 2757
Liczba głosów oddanych: 2755
Liczba głosów ważnych: 2733
brak 50.00% >50.00% ≥51.96% ≥53.92% ≥55.88% ≥57.84% ≥59.80% ≥61.76% ≥63.72% ≥65.68% ≥67.64%
danych 50.00% >50.00% ≥51.96% ≥53.92% ≥55.88% ≥57.84% ≥59.80% ≥61.76% ≥63.72% ≥65.68% ≥67.64%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
54.23%1482 
TUSK Donald Franciszek
45.77%1251 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gimnazjum w Żórawinie ul. Kopernika 14 800 382 47.75
52.25 418
2 Szkoła Podstawowa w Węgrach ul.Szkolna 4 335 167 49.85
50.15 168
3 Świetlica Wiejska w Starym Śleszowie 403 259 64.27
35.73 144
4 Świetlica Wiejska w Turowie, ul. Wrocławska 6 409 273 66.75
33.25 136
5 Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 405 236 58.27
41.73 169
6 Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 381 165 43.31
56.69 216
Σ Żórawina, gm. 2733 1482 54.23
45.77 1251
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca