.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 10:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
warmińsko-mazurskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1453686
Powierzchnia: 24191.8 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba obwodów: 983
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 983
Liczba uprawnionych do głosowania: 1118252
Liczba wydanych kart: 87582
 7.83%
brak6.04%6.38%6.72%7.06%7.40%7.74%8.08%8.42%8.76%9.10% 
danych6.37%6.71%7.05%7.39%7.73%8.07%8.41%8.75%9.09%9.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280100bartoszycki, pow.37375109234126.68
280200braniewski, pow.35353459420916.04
280300działdowski, pow.52525105940067.85
286101Elbląg, m.62629954286808.72
280400elbląski, pow.42424382827696.32
280500ełcki, pow.52526467254878.48
280600giżycki, pow.40404532433147.31
281800gołdapski, pow.20202119316477.77
280700iławski, pow.60607053048156.83
280800kętrzyński, pow.51515431741427.63
280900lidzbarski, pow.32323407326077.65
281000mrągowski, pow.31313954131307.92
281100nidzicki, pow.27272662218536.96
281200nowomiejski, pow.29293305828918.75
281300olecki, pow.26262653622808.59
286201Olsztyn, m.9090132752124769.40
281400olsztyński, pow.1071078789665647.47
281500ostródzki, pow.77778336559997.20
281600piski, pow.41414460138198.56
281700szczycieński, pow.53535433042207.77
281900węgorzewski, pow.19191932713807.14
  warmińsko-mazurskie, woj. 983 983 1118252 87582 7.83
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba: wydanych kart / uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska341341307900225707.33
2gmina miejsko wiejska311311309236226107.31
3gmina miejska179179268822212467.90
4miasto na prawach powiatu152152232294211569.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca