.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / łobeski, pow. ...
łobeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 39476
Powierzchnia: 1065.61 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 30371
Liczba wydanych kart: 11405
 37.55%
brak29.87%31.04%32.21%33.38%34.55%35.72%36.89%38.06%39.23%40.40% 
danych31.03%32.20%33.37%34.54%35.71%36.88%38.05%39.22%40.39%41.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321801 Dobra, gm. 3576 1149 1149 1137 32.13
321802 Łobez, gm. 11557 4794 4793 4742 41.48
321803 Radowo Małe, gm. 2982 891 891 881 29.88
321804 Resko, gm. 6548 2476 2475 2430 37.81
321805 Węgorzyno, gm. 5708 2095 2094 2071 36.70
  łobeski, pow. 30371 11405 11402 11261 37.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 17286 7474 7471 7364 43.24
2 Wieś 13085 3931 3931 3897 30.04
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6558 2040 2040 2018 31.11
2 od 5 001 do 10 000 12256 4571 4569 4501 37.30
3 od 10 001 do 20 000 11557 4794 4793 4742 41.48
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca