.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Marianowo, gm.
Marianowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3196
Powierzchnia: 101.75 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2380
Liczba wydanych kart: 948
 39.83%
brak32.52%34.34%36.16%37.98%39.80%41.62%43.44%45.26%47.08%48.90% 
danych34.33%36.15%37.97%39.79%41.61%43.43%45.25%47.07%48.89%50.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dzwonowie 588 191 190 188 32.48
2 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie 463 169 169 168 36.50
3 Dom Strażaka w Marianowie 996 472 472 466 47.39
4 Filia Szkoły Podstawowej w Sulinie 333 116 116 115 34.83
=   2380  948  947  937  39.83 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca