.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Dolice, gm.
Dolice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8456
Powierzchnia: 237.13 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6226
Liczba wydanych kart: 2193
 35.22%
brak32.52%34.34%36.16%37.98%39.80%41.62%43.44%45.26%47.08%48.90% 
danych34.33%36.15%37.97%39.79%41.61%43.43%45.25%47.07%48.89%50.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dolicach 1689 740 740 738 43.81
2 Szkoła Podstawowa w Dobropolu 939 278 278 276 29.61
3 Szkoła Podstawowa w Sądowie 689 201 201 198 29.17
4 Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie 1034 412 412 408 39.85
5 Szkoła Podstawowa w Rzeplinie 1101 284 284 279 25.79
6 Szkoła Podstawowa w Żalęcinie 715 247 247 247 34.55
7 Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Dolicach 59 31 31 28 52.54
=   6226  2193  2193  2174  35.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca