.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / sławieński, pow. ...
sławieński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 59058
Powierzchnia: 1043.62 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 45200
Liczba wydanych kart: 18033
 39.90%
brak31.82%33.24%34.66%36.08%37.50%38.92%40.34%41.76%43.18%44.60% 
danych33.23%34.65%36.07%37.49%38.91%40.33%41.75%43.17%44.59%46.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321303 Darłowo, gm. 5792 2328 2328 2301 40.19
321301 Darłowo, m. 11854 5235 5234 5170 44.16
321304 Malechowo, gm. 5030 1601 1601 1587 31.83
321305 Postomino, gm. 5353 1823 1823 1803 34.06
321306 Sławno, gm. 6494 2136 2136 2108 32.89
321302 Sławno, m. 10677 4910 4910 4847 45.99
  sławieński, pow. 45200 18033 18032 17816 39.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22531 10145 10144 10017 45.03
2 Wieś 22669 7888 7888 7799 34.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 22669 7888 7888 7799 34.80
3 od 10 001 do 20 000 22531 10145 10144 10017 45.03
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca