.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / pyrzycki, pow. ...
pyrzycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 41288
Powierzchnia: 725.71 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 31997
Liczba wydanych kart: 12512
 39.10%
brak29.14%30.60%32.06%33.52%34.98%36.44%37.90%39.36%40.82%42.28% 
danych30.59%32.05%33.51%34.97%36.43%37.89%39.35%40.81%42.27%43.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321201 Bielice, gm. 2232 744 744 736 33.33
321202 Kozielice, gm. 2056 782 782 774 38.04
321203 Lipiany, gm. 4982 1994 1994 1970 40.02
321204 Przelewice, gm. 4289 1250 1249 1229 29.14
321205 Pyrzyce, gm. 15752 6877 6877 6794 43.66
321206 Warnice, gm. 2686 865 865 856 32.20
  pyrzycki, pow. 31997 12512 12511 12359 39.10
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 14520 6552 6552 6469 45.12
2 Wieś 17477 5960 5959 5890 34.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6974 2391 2391 2366 34.28
2 od 5 001 do 10 000 9271 3244 3243 3199 34.99
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 15752 6877 6877 6794 43.66
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca