.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Sianów, gm.
Sianów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13381
Powierzchnia: 226.78 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 10014
Liczba wydanych kart: 4239
 42.33%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminne Centrum Informacji Sianów ul. Plac Pod Lipami 2 2131 989 988 973 46.41
2 Środowiskowy Dom Samopomocy Sianów ul.Słowackiego 3 a 1552 804 804 798 51.80
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Sianów ul. Dworcowa 26 a 1916 865 864 855 45.15
4 Szkoła Podstawowa Szczeglino 780 303 303 300 38.85
5 Szkoła Podstawowa Iwięcino 883 294 294 291 33.30
6 Szkoła Podstawowa Sucha Koszalińska 812 303 303 300 37.32
7 Zespół Szkół Dąbrowa 926 339 339 337 36.61
8 Szkoła Podstawowa Sierakowo Sławieńskie 419 100 100 100 23.87
9 Gospodarstwo Rolne p. Lesława Spisak Skibno 32 595 242 242 241 40.67
=   10014  4239  4237  4195  42.33 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca