.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Manowo, gm.
Manowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6154
Powierzchnia: 188.57 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4723
Liczba wydanych kart: 1996
 42.26%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Posiedzeń Urzędu Gminy, Manowo 40, 76-015 Manowo 1193 491 491 487 41.16
2 Szkoła Podstawowa, Rosnowo 34 1396 577 577 571 41.33
3 Przedszkole Gminne, Bonin 9, 76-009 Bonin 1498 719 719 714 48.00
4 Sala Gminnego Ośrodka Kultury, Wyszewo 18 636 209 209 208 32.86
=   4723  1996  1996  1980  42.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca