.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Bobolice, gm.
Bobolice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10180
Powierzchnia: 367.74 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 7957
Liczba wydanych kart: 2878
 36.17%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bobolice ul.Pocztowa 15 2074 874 874 855 42.14
2 Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach ul.Szkolna 1 1429 591 591 584 41.36
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach Plac Zwycięstwa 5 513 115 115 112 22.42
4 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Chmielnie, Chmielno 1 400 129 129 128 32.25
5 Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurowo 48 488 164 164 163 33.61
6 Szkoła Podstawowa w Drzewianach, Drzewiany 76 552 208 208 207 37.68
7 Świetlica Szkoły Podstawowej w Dargini, Dargiń 49 1205 260 260 258 21.58
8 Szkoła Podstawowa w Kłaninie, Kłanino 7 436 135 135 134 30.96
9 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Goździe 39 473 152 152 151 32.14
10 Zakład Karny Stare Borne 14 237 153 153 153 64.56
11 Zakład Karny Oddział Zewnętrzny w Opatówku 150 97 97 97 64.67
=   7957  2878  2878  2842  36.17 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca