.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Biesiekierz, gm.
Biesiekierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5199
Powierzchnia: 116.87 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3878
Liczba wydanych kart: 1626
 41.93%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej w Biesiekierzu 13 1815 704 704 701 38.79
2 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 1492 745 745 745 49.93
3 Szkoła Podstawowa w Świeminie 571 177 177 176 31.00
=   3878  1626  1626  1622  41.93 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca