.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / koszaliński, pow. / Będzino, gm.
Będzino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9340
Powierzchnia: 180.92 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7097
Liczba wydanych kart: 2728
 38.44%
brak33.40%35.14%36.88%38.62%40.36%42.10%43.84%45.58%47.32%49.06% 
danych35.13%36.87%38.61%40.35%42.09%43.83%45.57%47.31%49.05%50.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstwowa Mścice 2285 882 881 873 38.60
2 Dom Kultury Będzino 989 415 415 406 41.96
3 Świetlica Borkowice 883 310 310 307 35.11
4 Dom Kultury Dobrzyca 1410 484 484 476 34.33
5 Szkoła Podstawowa Tymień 894 311 311 307 34.79
6 Szkoła Podstawowa Jamno 636 326 326 326 51.26
=   7097  2728  2727  2695  38.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca