.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Stepnica, gm.
Stepnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4821
Powierzchnia: 294.16 km2
Zaludnienie: 16 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3723
Liczba wydanych kart: 1245
 33.44%
brak33.44%34.78%36.12%37.46%38.80%40.14%41.48%42.82%44.16%45.50% 
danych34.77%36.11%37.45%38.79%40.13%41.47%42.81%44.15%45.49%46.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Stepnicy ul.Kościuszki 4 2295 802 802 800 34.95
2 Szkoła Podstawowa w Żarnowie ul. Niepodległości 9 909 288 288 284 31.68
3 Świetlica wiejska w Gąsierzynie ul. Mickiewicza 1 519 155 155 150 29.87
=   3723  1245  1245  1234  33.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca