.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Osina, gm.
Osina, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2943
Powierzchnia: 101.92 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2175
Liczba wydanych kart: 832
 38.25%
brak33.44%34.78%36.12%37.46%38.80%40.14%41.48%42.82%44.16%45.50% 
danych34.77%36.11%37.45%38.79%40.13%41.47%42.81%44.15%45.49%46.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Publicznych im. B. Malinowskiego w Osinie 1428 534 534 529 37.39
2 Świetlica wiejska w Węgorzach 747 298 298 295 39.89
=   2175  832  832  824  38.25 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca