.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Nowogard, gm.
Nowogard, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 24992
Powierzchnia: 338.66 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 19875
Liczba wydanych kart: 8370
 42.11%
brak33.44%34.78%36.12%37.46%38.80%40.14%41.48%42.82%44.16%45.50% 
danych34.77%36.11%37.45%38.79%40.13%41.47%42.81%44.15%45.49%46.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78 1700 793 793 782 46.65
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogardzie ul. Żeromskiego 3 1623 769 769 759 47.38
3 Przedszkole Miejskie Nr 1 w Nowogardzie ul. Żeromskiego 14 1493 667 667 662 44.68
4 Prywatny Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 3-go Maja 22, tel. (091) 39-22-181 1852 914 913 904 49.35
5 Nowogardzki Dom Kultury w Nowogardzie ul.Plac Wolności 7 1665 831 831 815 49.91
6 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Nowogardzie ul.Kościuszki 3 1695 837 837 826 49.38
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie ul.Wojska Polskiego 6 1687 785 782 775 46.53
8 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie ul.Generała Bema 41 1556 617 617 610 39.65
9 Szkoła Podstawowa w Żabowie, Żabowo 17 990 283 283 279 28.59
10 Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, Wierzbięcin 50 1475 398 398 389 26.98
11 Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 16 A 734 260 260 260 35.42
12 Szkoła Podstawowa w Strzelewie, Strzelewie 54 573 183 183 183 31.94
13 Szkoła Podstawowa w Błotnie, Błotno 27 1192 278 278 275 23.32
14 Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Orzechowie 14 765 198 198 195 25.88
15 Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Nowogardzie ul Piłusdskiego 9 50 35 35 31 70.00
16 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie ul. Kolonia Smużyny 2 91 60 60 43 65.93
17 Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 734 462 462 458 62.94
=   19875  8370  8366  8246  42.11 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca