.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / goleniowski, pow. / Maszewo, gm.
Maszewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8250
Powierzchnia: 210.51 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6160
Liczba wydanych kart: 2139
 34.72%
brak33.44%34.78%36.12%37.46%38.80%40.14%41.48%42.82%44.16%45.50% 
danych34.77%36.11%37.45%38.79%40.13%41.47%42.81%44.15%45.49%46.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dębicach 2013 568 568 565 28.22
2 Ośrodek Kultury w Maszewie. 2274 1064 1060 1046 46.79
3 Zespół Szkół PonadGimnazjalnych w Maszewie 780 178 178 177 22.82
4 Szkoła Podstawowa w Rożnowie 1093 329 329 327 30.10
=   6160  2139  2135  2115  34.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca