.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / białogardzki, pow. / Tychowo, gm.
Tychowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7210
Powierzchnia: 350.69 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5415
Liczba wydanych kart: 1925
 35.55%
brak29.79%31.42%33.05%34.68%36.31%37.94%39.57%41.20%42.83%44.46% 
danych31.41%33.04%34.67%36.30%37.93%39.56%41.19%42.82%44.45%46.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica wiejska w Sadkowie 902 290 290 289 32.15
2 Świetlica wiejska w Kowalkach 794 208 208 208 26.20
3 Szkoła Podstawowa w Tychowie 1502 548 548 544 36.48
4 Urząd Gminy w Tychowie 1031 468 468 459 45.39
5 Zespół Szkół w Dobrowie 1186 411 411 406 34.65
=   5415  1925  1925  1906  35.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca