.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / białogardzki, pow. / Karlino, gm.
Karlino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9436
Powierzchnia: 141.02 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7092
Liczba wydanych kart: 2464
 34.74%
brak29.79%31.42%33.05%34.68%36.31%37.94%39.57%41.20%42.83%44.46% 
danych31.41%33.04%34.67%36.30%37.93%39.56%41.19%42.82%44.45%46.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Karliński Ośrodek Kultury ul. Szczecińska 3 1366 509 509 504 37.26
2 Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 3 1787 759 758 751 42.47
3 Szkoła Podstawowa Karlino 1406 580 580 570 41.25
4 Szkoła Podstawowa Daszewo 857 199 199 195 23.22
5 Szkoła Podstawowa Karścino 1226 266 266 262 21.70
6 Szkoła Podstawowa Karwin 450 151 151 150 33.56
=   7092  2464  2463  2432  34.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca