.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / złotowski, pow. / Lipka, gm.
Lipka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5802
Powierzchnia: 191.01 km2
Zaludnienie: 30 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4310
Liczba wydanych kart: 1749
 40.58%
brak39.40%40.50%41.60%42.70%43.80%44.90%46.00%47.10%48.20%49.30% 
danych40.49%41.59%42.69%43.79%44.89%45.99%47.09%48.19%49.29%50.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wiejski Dom Kultruy, Wielki Buczek 1a 543 249 249 249 45.86
2 Gminny Ośrodek Kultury, Lipka ul. IV Dywizji Piechoty 2 1510 480 480 469 31.79
3 Gminny Ośrodek Kultury, Lipka ul.IV Dywizji Piechoty 2 1329 664 664 652 49.96
4 Zespół Szkół, Łąkie 87 928 356 356 350 38.36
=   4310  1749  1749  1720  40.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca