.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wrzesiński, pow. ...
wrzesiński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 74817
Powierzchnia: 704.19 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 48
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 48
Liczba uprawnionych do głosowania: 57772
Liczba wydanych kart: 29097
 50.37%
brak41.44%42.63%43.82%45.01%46.20%47.39%48.58%49.77%50.96%52.15% 
danych42.62%43.81%45.00%46.19%47.38%48.57%49.76%50.95%52.14%53.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
303001 Kołaczkowo, gm. 4612 2200 2200 2175 47.70
303002 Miłosław, gm. 8102 3784 3784 3724 46.70
303003 Nekla, gm. 5056 2466 2464 2435 48.77
303004 Pyzdry, gm. 5634 2335 2334 2308 41.44
303005 Września, gm. 34368 18312 18305 18088 53.28
  wrzesiński, pow. 57772 29097 29087 28730 50.37
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 31796 17460 17452 17221 54.91
2 Wieś 25976 11637 11635 11509 44.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15302 7001 6998 6918 45.75
3 od 10 001 do 20 000 8102 3784 3784 3724 46.70
4 od 20 001 do 50 000 34368 18312 18305 18088 53.28
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca