.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wągrowiecki, pow. ...
wągrowiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 68352
Powierzchnia: 1040.8 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 42
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 42
Liczba uprawnionych do głosowania: 51948
Liczba wydanych kart: 24631
 47.41%
brak38.48%39.89%41.30%42.71%44.12%45.53%46.94%48.35%49.76%51.17% 
danych39.88%41.29%42.70%44.11%45.52%46.93%48.34%49.75%51.16%52.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302802 Damasławek, gm. 4358 2173 2173 2148 49.86
302803 Gołańcz, gm. 6407 2964 2961 2901 46.26
302804 Mieścisko, gm. 4468 2061 2059 2035 46.13
302805 Skoki, gm. 6457 2804 2803 2774 43.43
302806 Wapno, gm. 2458 946 946 921 38.49
302807 Wągrowiec, gm. 8382 3485 3485 3453 41.58
302801 Wągrowiec, m. 19418 10198 10195 10066 52.52
  wągrowiecki, pow. 51948 24631 24622 24298 47.41
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 26693 13754 13747 13555 51.53
2 Wieś 25255 10877 10875 10743 43.07
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2458 946 946 921 38.49
2 od 5 001 do 10 000 21690 10002 9996 9858 46.11
3 od 10 001 do 20 000 8382 3485 3485 3453 41.58
4 od 20 001 do 50 000 19418 10198 10195 10066 52.52
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca