.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / turecki, pow. ...
turecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 85231
Powierzchnia: 929.4 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 54
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 54
Liczba uprawnionych do głosowania: 65233
Liczba wydanych kart: 30435
 46.66%
brak36.46%37.98%39.50%41.02%42.54%44.06%45.58%47.10%48.62%50.14% 
danych37.97%39.49%41.01%42.53%44.05%45.57%47.09%48.61%50.13%51.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302702 Brudzew, gm. 4669 2016 2016 1998 43.18
302703 Dobra, gm. 5006 2266 2265 2228 45.27
302704 Kawęczyn, gm. 4115 1782 1782 1757 43.30
302705 Malanów, gm. 4774 1741 1741 1717 36.47
302706 Przykona, gm. 3156 1359 1358 1350 43.06
302707 Tuliszków, gm. 7963 3418 3418 3395 42.92
302708 Turek, gm. 5589 2467 2466 2440 44.14
302701 Turek, m. 24152 12473 12471 12310 51.64
302709 Władysławów, gm. 5809 2913 2913 2886 50.15
  turecki, pow. 65233 30435 30430 30081 46.66
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 28229 14415 14412 14225 51.06
2 Wieś 37004 16020 16018 15856 43.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3156 1359 1358 1350 43.06
2 od 5 001 do 10 000 29962 13185 13183 13026 44.01
3 od 10 001 do 20 000 7963 3418 3418 3395 42.92
4 od 20 001 do 50 000 24152 12473 12471 12310 51.64
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca