.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Śrem, gm.
Śrem, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 39988
Powierzchnia: 206.19 km2
Zaludnienie: 193 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 27
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 27
Liczba uprawnionych do głosowania: 31196
Liczba wydanych kart: 16297
 52.24%
brak40.88%42.02%43.16%44.30%45.44%46.58%47.72%48.86%50.00%51.14% 
danych42.01%43.15%44.29%45.43%46.57%47.71%48.85%49.99%51.13%52.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10 1506 837 837 825 55.58
2 Przedszkole Nr 3 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3 1596 899 899 891 56.33
3 Przedszkole Nr 5 w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4 2011 1075 1075 1057 53.46
4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 1504 839 839 830 55.78
5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2 1793 959 959 945 53.49
6 Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie, ul. Grunwaldzka nr 12 877 457 457 455 52.11
7 Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3 1666 912 909 896 54.74
8 Gimnazjum Nr 1 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A 1872 1076 1076 1064 57.48
9 Przedszkole Nr 7 w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A 1520 844 844 837 55.53
10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego nr 2 2041 1099 1098 1079 53.85
11 biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem ul. jana Kilińskiego 2 1673 939 939 934 56.13
12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza nr 40 1967 928 928 916 47.18
13 Gimnazjum Nr 2 w Śremie, ul. Szkolna nr 4 1683 930 930 917 55.26
14 Zespół Szkół Mechanicznych w Śremie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 30 1017 452 452 447 44.44
15 Liceum Ogólnokształcące w Śremie, ul. Poznańska nr 11 869 419 419 412 48.22
16 Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ Oddział w Błociszewie, ul. Rolna nr 2 763 332 332 331 43.51
17 Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6 1124 586 586 580 52.14
18 Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49 834 357 357 353 42.81
19 Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2 915 390 390 385 42.62
20 Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12 1144 503 503 501 43.97
21 Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16 996 519 519 513 52.11
22 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5 1191 604 604 595 50.71
23 Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa nr 8 113 48 48 42 42.48
24 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie, ul. Promenada nr 7 104 35 35 33 33.65
25 Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna nr 16 76 42 42 39 55.26
26 Szpital w Śremie, ul.Chełmońskiego nr 1 144 51 51 49 35.42
27 Areszt Śledczy w Śremie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka nr 6 197 165 165 163 83.76
=   31196  16297  16293  16089  52.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca