.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / śremski, pow. / Książ Wielkopolski, gm.
Książ Wielkopolski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8496
Powierzchnia: 147.87 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6306
Liczba wydanych kart: 2763
 43.82%
brak40.88%42.02%43.16%44.30%45.44%46.58%47.72%48.86%50.00%51.14% 
danych42.01%43.15%44.29%45.43%46.57%47.71%48.85%49.99%51.13%52.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. 2089 934 934 909 44.71
2 Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. 1503 701 701 698 46.64
3 Szkoła Podstawowa w Mchach 1733 790 790 788 45.59
4 Szkoła Podstawowa w Konarzycach 981 338 338 330 34.45
=   6306  2763  2763  2725  43.82 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca