.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / kościański, pow. / Krzywiń, gm.
Krzywiń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9993
Powierzchnia: 179.16 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7467
Liczba wydanych kart: 3569
 47.80%
brak45.62%46.40%47.18%47.96%48.74%49.52%50.30%51.08%51.86%52.64% 
danych46.39%47.17%47.95%48.73%49.51%50.29%51.07%51.85%52.63%53.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Bieżyń 112, Szkoła Podstawowa, 1000 470 470 465 47.00
2 Jerka, ul. Szkolna 5, Zespół Szkół, 1963 949 949 938 48.34
3 Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 2138 1065 1063 1058 49.81
4 Lubiń, ul. Powstańców 23, Zespół Szkół, 1508 736 736 723 48.81
5 Jerka, ul. Szkolna nr 5 , Zespół Szkół, 858 349 349 343 40.68
=   7467  3569  3567  3527  47.80 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca