.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / grodziski, pow. / Wielichowo, gm.
Wielichowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6954
Powierzchnia: 107.43 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5115
Liczba wydanych kart: 2448
 47.86%
brak41.43%42.15%42.87%43.59%44.31%45.03%45.75%46.47%47.19%47.91% 
danych42.14%42.86%43.58%44.30%45.02%45.74%46.46%47.18%47.90%48.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie, ul. Kościelna 7a 1293 742 740 720 57.39
2 Szkoła Podstawowa w Łubnicy, ul. Szkolna 4 790 350 350 343 44.30
3 Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim, ul. Kościańska 2 (pałac) 1330 627 627 621 47.14
4 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie, ul. Kościelna 7a 1197 505 505 500 42.19
5 Szkoła Podstawowa w Gradowicach, ul. Szkolna 20 505 224 224 222 44.36
=   5115  2448  2446  2406  47.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca