.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / grodziski, pow. / Kamieniec, gm.
Kamieniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6615
Powierzchnia: 132.23 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4889
Liczba wydanych kart: 2224
 45.49%
brak41.43%42.15%42.87%43.59%44.31%45.03%45.75%46.47%47.19%47.91% 
danych42.14%42.86%43.58%44.30%45.02%45.74%46.46%47.18%47.90%48.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum w Kamieńcu, ul. Słoneczna 2 1828 850 848 840 46.50
2 Szkoła Podstawowa w Konojadzie, ul. Szkolna 15 1118 495 495 488 44.28
3 Świetlica wiejska w Łękach Wielkich 55 936 413 413 405 44.12
4 Szkoła Podstawowa w Parzęczewie 25 1007 466 464 459 46.28
=   4889  2224  2220  2192  45.49 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca